Logo SSF, Social Sans Frontières
Bienvenue à SSF
  Agrandir la taille des caractères   Réduire la taille des caractères  

2014 - Hátrányos helyzetűek munkába való beilleszkedése

Tanulmányi Napok és Szeminárium 2014.

« Hátrányos helyzetűek munkába való beilleszkedése »


Társadalmainkat erősen jellemzi a munka értéke, amely megadja minden egyes tagjának a társadalom egészében való effektív részvétel lehetőségét, a társadalmi elismerést, jövedelmet és személyes jólétet, önmegvalósítást.

De az évek óta tartó gazdasági válság tömeges munkanélküliséget okozott, amelynek leginkább a legsebezhetőbb rétegek vannak kitéve : a fiatalok, az idősek, a képzettség nélküliek, az egyedülálló nők, a bevándorlók, a fogyatékkal élők stb.

Ebben a helyzetben a munkába való beilleszkedést segítő támogatások – munkaügyi hivatal, szakmai képzés, állami támogatás a hátrányos helyzetűeknek – csak részleges, sok esetben elégtelen választ adnak. A munkavállalás, amely pedig fontos az egyéni és társadalmi érvényesüléshez, egyre inkább előre elvesztett csatának, távoli  és elérhetetlen célnak tűnik sokak számára.

Mely tényezők okai ennek a helyzetnek ? Egyrészt a különböző európai gazdasági rendszerek a liberalizmus és a globalizáció irányába való fejlődése, amely a profitra irányul és elég keveset törődik az egyénnel. Másrészt a szakmák fejlett technológiák felé való fejlődése, ami kizárja a szakképzettleneket. Az erős nemzetközi versenyben a vállalatok nem adnak eshetőséget a gyengébbek számára. Ezt ellensúlyozó intézkedések kerültek bevezetésre: támogatott munkahelyek, fogyatékkal élők munkába állításának elősegítése, a munkától leginkább eltávolodottak segítése, helyi kezdeményezések, innovációk, szociális és szolidáris vállakozások: megannyi fejlődő, vizsgálandó terület, amely figyelmet érdemel.

Javaslatuk az, hogy gondolkozzunk el ezen a tematikán megvizsgálva és összehasonlítva a helyzetet partnereink országaiban.
Minden országban mérjük fel
A munkanélküliség alakulását
A munkába állásba leginkább akadályozottak jellemzőit
A munkanélkülieknek nyújtott támoga
tásokat és juttatásokat
A munkába való beilleszkedést segítő rendszereket, intézményeket, intézkedéseket
A támogatott, vagy egy bizonyos populáció számára biztosított munkahelyeket
A fogyatékkal élők munkavállalásának helyzetét
A vállalatok szerepét a hátrányos helyzetűek munkavállalásában
A sebezhető populáció munkába való beilleszkedésére irányuló kezdeményezéseket, innovációkat


A hátrányos helyzetűek munkavállalásának alakulására, megértésére  vonatkozó elemzések elemeit

Konkrét javaslatunk az, hogy minden delegáció két, a fenti kérdéseket tárgyaló előadást készítsen az SSF 2014. májusi szemináriumára.

Tervünk az, hogy az eszmecsere folytatódjon egy új, közösen kidolgozandó EU-s (Grundtvig-, Leonardo- vagy más) program keretében, amely 2015. februárjában adnánk be a 2015-2017 közötti időszakra vonatkozóan.Európa a miénk is !


Az SSF javasolja, hogy a 2014. évi az intézményekben ellátottak és a szociális vagy speciális nevelői képzésben résztvevő hallgatók képzőművészeti alkotásai témája legyen a MUKA, ezzel a címmel :

« A munka az életemben: foglalkozás, terv, hely a világban…”