Logo SSF, Social Sans Frontières
Bienvenue à SSF
  Agrandir la taille des caractères   Réduire la taille des caractères  

2019 : Fenntarthato Szocialis es szolidaris gazdasag : Nemzetközi tapasztalatok es elgondolasok

Szeminárium - 2019.

Pécs 14- 17/05/2019


Fenntarthato Szocialis es szolidaris gazdasag : Nemzetközi tapasztalatok es elgondolasok

Társadalmainkban a források felhasználását egyre inkább a termelékenységre, a gazdasági hozamra irányuló prioritások jellemzik. Ezek a körülmények az embereket súlyos nehézségek elé állítják és a szociális ellátás vagy a szolidaritás lehetőségeit meggyengítik, bizonytalanná teszik.

Milyen úton haladjunk a jövő alakításában vannak-e alternatívák, amelyek választ adhatnak a szociális ellátások korlátolt lehetőségeire ? Hogyan tegyük lehetővé a szorult helyzetben lévő szociális intézmények számára az ellátás fenntartását a közszféra, a hivatalos szervek támogatásának csökkenése ellenére is ? Hogyan hangolhatjuk össze a szociális ellátás tervezését a fenntartható fejlődés elve megközelítésével ?

Egy alternatív gazdasági koncepció választ adhat a szociális ellátás ezen kulcskérdéseire. Hosszú ideje különbözö megközelítések alakultak ki és mutatkoznak hatásosnak a gazdasági sikeresség és a harmonikus társadalmi és emberi fejlődés, a nehézségekkel kűzdő emberek ellátása összehangolásaban.

Ebben a perspektívában fontos figyelembe vennünk, megértenünk és különbséget tennünk ezen altrnatív gazdaság szemléleteit, irányzatait illetően :

    •    Szociális gazdaság
    •    Szolidáris gazdaság
    •    Beilleszkedés gazdasági tevékenység révén 
    •    Szociális és Szolidáris Gazdaság
    •    Fenntartható gazdasági fejlődés

Javaslatunk, hogy azokról az ismereteinkről, ötleteinről, projektjeinkről és tapasztalatainkról folytassunk eszmecserét, amelyek fejlesztik a különböző, más típusú gazdasági modelleket szociális és egészségügyi-szociális ellátásban vállalt küldetésünk érdekében.

Tudunk-e már olyan jó gyakorlatokat, konkrét megoldásokat felmutatni, amelyek lehetővé teszik és terjesztik a felelős szociális gazdaságot ?

Milyen formában és milyen mértékben képes ez a más típusú gazdaság mozgósítani a területet, a polgárokat az emberek és a projekt javára való értékek termelésére ?

Jean François CARON* mondta : « amikor fel kell taláni a világot, újítani kell. És az újítás a sikeres engedetlenség ! »

Beszéljenek róla, mondják el innovációikat, tapasztalataikat, polgári kezdeményezéseiket, amelyekkel válaszolnak társadalmaink sokfajta változására, különös tekintettel a támogatásra szorulók szükségleteire.

Mondják el saját megvalósításaikon keresztül a kihívásokat, sikereiket, reményeiket.

Néhány kérdés :

Milyen megközelítések, és milyen realizációk ismertek a szociális és szolidáris gazdaság (fenntartható, inkluzív) országaikban ?

 Mennyire jelentős az ellátott személyeket bevonó szövetkezeti gazdaság ?

Mennyire tekintik a szövetkezeti típusú, a kölcsönösségen alapuló, a gazdasági tevékenység révén beilleszkedést elősegítő intézményeket a helyi fejlődés hordozóinak ?