Logo SSF, Social Sans Frontières
Bienvenue à SSF
  Agrandir la taille des caractères   Réduire la taille des caractères  

Temat roku 2011 : Solidarność między pokoleniami


Solidarność między pokoleniamiW tym rozpoczętym XXIym stuleciu, pod presją rozwoju ekonomii liberalnej,  nasze społeczenstwa doznają coraz szybszych zmian. Migracje ludnoci ze wsi do miast, ogólne ruchy migracyjne oraz wojny powodują zerwanie więzi międzyludzkich i stają się źródłem cierpinia dla wielu osób.

Równocześnie, postępy medycyny i poprawa warunków bytowych pozwalają na przedłużenie życia, we wszystkich warstwach społeczenstwa, rowniez osób objętych opieką medyczno- socjalną. Jednakże opieka nad osobami starszymi, coraz bardziej zależnymi, jest źródłem coraz wyższych kosztów obciążających finansowo jak i psychicznie młode pokolenia, które coraz trudniej  sobie z tym radzą

Zmiany w strukturze rodzinnej ( wtórne związki, samotni rodzice) utrudniają orientowanie się w relaciach genealogicznych, nie sprzyjają znalezirniu odpowiedniego miejsca ani przez straszych ani przez najmłodszych

Obserwujemy powstanie coraz badziej zróżnicowanych i oddzielonych od siebie klas wiekowych: dzieci, nastolatki, dorośli, Trzeci, Czwarty wiek... Czasem powstaje prawdziwa przepaść miedzy pokoleniami która staje się źródłem wzajemnego niezrozumienia, badź otwartych konfliktów

Powstaje pytanie : jak można, mimo przełomów, zapewnić ciągłość w transmisji  oraz solidarnosci  między pokoleniami które są podstawą naszego człowieczenstwa

W zależności od sytuacji, pojawią się zasadnicze  pytania:

- Jak chronić, bądź odrestaurować więź międzypokoleniową?
- jak pomóc straszym osobom, często usamotnionym, które pragną przekazać swoje wartości, swoją kulturę?
- W jaki sposób zachęcać młodych do przyjęcia tych wartości kulturalnych które zapewniają przetrwanie społeczenstwa poddanemu ciągłym zmianom?
- Jak żyć razem ?

Czy zadajecie sobie te same pytania?
Jak wygląda sytuacja w Waszym kraju lub w Waszej instytucji?

Wasze świadectwo będzie cennym wkładem do wspólnej refleksji którą poprowadzimy podczas studyjnych dni w październiku, w perspektywie przygotowania przyszłej konferencji na ten temat